SolarVolt  |  Solceller och smarta energisystem för energi- och effektoptimering av fastigheter

Framgångsfaktorer, erfarenheter och kunskapslyft
för fler lyckade sol- och energiprojekt
Powered by SolarVolt

Utbildning – Senergia


TEMA   –   "PRAKTISKA LÖSNINGAR FÖR EFFEKTOPTIMERING AV FASTIGHETER"
Presentatör:  Senergia AB – Tim Ljunggren
Publicering:   Onsdagen den 8 september 2021, kl 16.00, speltid ca 46 min
Spela utbildningen  ▾

Senergia AB
Telefon:  08-21 10 00
E-post:  tim.ljunggren@senergia.se

Innehåll:  Risken för brist på elkapacitet ökar i både fastigheter och det allmänna elnätet. Utbyggnaden av laddning för elbilar och hot om ökande elnätspriser får allt fler fastighetsägare att fundera på eltekniska åtgärder för att klara omställningen till ett nytt energilandskap. En framtidsstrategi som redan fungerar idag är en energihubb som placeras centralt i fastigheten, och som hanterar både solceller, elbilsladdning och batterilager. Elen fördelas mellan olika elförbrukare, beroende på solelproduktion, energiförbrukning, effektuttag och elpriser. Kort sagt – tekniken möjliggör att elen kan flyttas inom och mellan fastigheter efter behov. Samtidigt kan fastighetens batterilager bidra till att lösa Svenska Kraftnät's problem med frekvensreglering på grund av hög och ojämn belastning. Hur kan fastighetsägare tjäna pengar på batterilager, minska elförbrukningen och samtidigt sänka elnätsavgifter med upp till 50%? På vilket sätt kan miljontals kronor sparas på eldriften i hela fastighetsbestånd? Det är vad vårt digitala möte handlar om. Välkomna!

Utbildning  –  8 september 2021

Innehåll:  Bristen på effektkapacitet i både fastigheter och det allmänna elnätet ökar. Det finns lösningar och eltekniska åtgärder för att fastighetsägare skall klara omställningen till ett nytt energilandskap.

Tidsmarkeringar till utbildningens olika avsnittKlicka på avsnitt som intresserar dig!


Tillbaka