SolarVolt  |  Solceller och smarta energisystem för energi- och effektoptimering av fastigheter

Framgångsfaktorer, erfarenheter och kunskapslyft
för fler lyckade sol- och energiprojekt
Powered by SolarVolt

Utbildning | Datadriven analys för energi- och effektoptimering av fastigheter

Solceller och smarta energisystem för energi- och effektoptimering av fastigheter

Det händer mycket inom det förnybara energiområdet, men att veta vilka faktorer som leder till framgångsrika projekt är inte alltid så lätt. Inom Sol- & EnergiGruppen erbjuder vi utbildning till dig som är beslutsfattare inom fastigheter, t ex fastighetsägare, teknik- och driftschefer, energicontrollers och hållbarhetsansvariga. Att använda datadrivet analysunderlag för att kunna ta rätt beslut i energifrågor kommer att vara helt avgörande för framtidens fastighetsägare. Ta del av senaste kunskap, ställ frågor och diskutera med oss om vägen till lönsamma sol- och energiprojekt, som sedan sammanfattas i en energipodd efter utbildningsdagen.

Vi går mot ett samhälle där energin finns, men där effektbrist blir ett allt vanligare fenomen. Att elpriser blir alltmer volatila är knappast en nyhet, men mest kostnadsdrivande är effektuttaget som kommer att öka dramatiskt de kommande åren. Även om många fastighetsägare hävdar att de har full kontroll på energiförbrukningen och effektuttagen, så finns alltid parametrar att justera för lägre el- och nätrelaterade kostnader. Vad är det som påverkar fastigheters energiförbrukning och hur kan effekter jämnas ut för lägre effektrelaterade kostnader? Vi ger svar på dina frågor!

EffekttopparEffekttoppar uppstår när det blir en hög belastning av elnätet, vilket gör att det blir ännu dyrare för elbolagen att leverera el och således också dyrare för konsumenten. Genom att arbeta smart med sitt eget effektuttag, kan man sänka sina egna abonnemangskostnader och hjälpa till att minska den totala påverkan på elnätet. Ofta kan effekttoppar minskas genom att vara förutseende. Det är sällan effekttoppar kommer som en total överraskning, utan vanligtvis är dessa kopplade till nya och tillkommande laster, t ex elbilsladdning. Att tydligt identifiera effekttoppar möjliggör också att göra någonting åt dem. Vi berättar hur!

Energioptimering viktigt vid effekttopparEnergioptimering handlar om att utnyttja den energi som står till förfogande på bästa möjliga sätt. Det handlar om att varje maskin, pump, ventilationsaggregat, värmeväxlare och belysningsarmatur används så effektivt som möjligt. Varför skall lokalen vara upplyst på natten, när det ändå inte finns någon personal där? Eller varför används maskin A för all produktion, när det vissa dagar hade räckt att köra maskin B, som drar 20% mindre energi? Datadrivna analyser kan enkelt identifiera var och när effekttoppar uppstår. Hur 10% besparing på årsbasis plötsligt kan bli 50% under vissa dagar när elpriset skjuter i höjden – det ger vi exempel på!

Att arbeta med energioptimering handlar i hög grad att dra ner på elförbrukningen, det totala effektuttaget och de högsta effekttopparna från en fastighet eller ett företags produktionsanläggning. Görs det på ett bra sätt, innebär det i sin tur att kostnaderna för effekttoppar blir mindre!

Minska elrelaterade kostnaderPå sikt kommer det att vara helt nödvändigt att minska både energi- och effektkostnader – dels på grund av den ökade elektrifieringen av samhället som kommer att driva på ökade elrelaterade kostnader. Kostnader för nätabonnemang kan minskas radikalt om effektuttaget kan hållas på en jämn och stabil nivå. Att vara förberedd för väderomslag och kalla vintermånader – och undvika att alla maskiner, pumpar, ventilationsaggregat, värmeväxlare och belysning är igång samtidigt – är ett effektivt sätt att minska driftskostnader. Men det behövs datadrivet analysunderlag för att kunna fatta de rätta besluten!

Nedan några fler aktuella frågeställningar som vår utbildning ger svar på:

Vår utbildning ger svar på dina frågor, så du kan investera i smart förnybar energiteknik utan att behöva göra tveksamma investeringar eller kostsamma misstag.

Vårt erbjudande

Vår utbildning ger kunskapslyft och hjälper dig som är fastighetsägare, teknik- och driftschef, energicontroller och hållbarhetsansvarig få rekommendationer och ett helhetsperspektiv, där solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar, eltekniska lösningar och smarta fastighetssystem ingår.

Mötesinspelning från utbildningen sammanfattad i en energipodd ingår.

Välkommen och ha kaffet redo, så laddar vi för spännande och kunskapsrikt innehåll, som kompetensberikar både dig och dina medarbetare!


Scrolla uppåt

Utbildning – välj datum som passar dig!

Ta del av vår kunskap och kunniga expertföretags erfarenheter och framgångsfaktorer. Det ökar dina möjligheter till långsiktigt smarta och lönsamma sol- och energiinvesteringar för såväl det enskilda företaget som hela fastighetsbeståndet.


Scrolla uppåt