SolarVolt  |  Solceller och smarta energisystem för energi- och effektoptimering av fastigheter

Framgångsfaktorer, erfarenheter och kunskapslyft
för fler lyckade sol- och energiprojekt
Powered by SolarVolt

Energipoddar – Senaste


TEMA   –   "SOLCELLER TILL BOSTADSFASTIGHETER – VÄGEN TILL MAXIMAL LÖNSAMHET"
Presentatör:    Gosol Energi AB – Jimmy Stensson
Publicerades:  Onsdagen den 18 augusti 2021, kl 16.00, speltid ca 25 min
Läs mer om energipodden  ▾

Gosol Energi AB
Telefon:  010-175 52 00
E-post:  jimmy.stensson@gosolenergi.se

Innehåll:  Möt en bostadsfastighet som gick från direktverkande el och individuella elabonnemang till gemensamhetsel (IMD-el) och solceller. Hur påverkar det solcellernas lönsamhet samt fastighetens möjligheter att vara en del av det nya smarta elsystemet? Bostadsfastigheten installerade sedan 36 laddboxar, 9 EnergyHub's från Ferroamp med fasbalansering och väntar nu på batterier för att kapa sina effekttoppar.

Visa energipodden  ▸


TEMA   –   "SAMLA ALLA ENERGIDATA FRÅN HELA FASTIGHETSBESTÅNDET UNDER SAMMA TAK"
Presentatör:    Metry AB – Joel Torkelsson
Publicerades:  Onsdagen den 25 augusti 2021, kl 16.00, speltid ca 40 min
Läs mer om energipodden  ▾

Metry AB
Telefon:  031-388 67 67
E-post:  joel.torkelsson@metry.io

Innehåll:  För att få ut det mesta av ett solcellsprojekt behövs pålitligt underlag, både för dimensionering, underhåll och finansiering; det behövs data. Vi berättar om hur du med hjälp av digitaliserad energidata och smart energiuppföljning kan starta, följa upp och optimera ditt projekt. Vi på Metry har specialiserat oss på att samla in, kvalitetssäkra och strukturera energidata för att hjälpa fastighetsbranschen att bli mer energismart. Från Metry kan ni integrera er data till alla typer av fastighetssystem, energiuppföljningssystem eller BI-verktyg. På så sätt kan ni enkelt få full koll på ert bestånd och skapa nya insikter i er förbrukning.

Visa energipodden  ▸


TEMA   –   "SERVICE OCH UNDERHÅLL AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR FÖR LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET"
Presentatör:    Trygg Solenergi AB – Frida Malmgren / Elias Ekelund
Publicerades:  Onsdagen den 1 september 2021, kl 16.00, speltid ca 24 min
Läs mer om energipodden  ▾

Trygg Solenergi AB
Telefon:  08-122 026 60
E-post:  frida.malmgren@tryggsolenergi.se

Innehåll:  Solcellsanläggningar kräver minimalt underhåll, men är definitivt inte helt underhållsfria. De består av en rad tekniska beståndsdelar som – likt all annan teknik – fungerar bäst av regelbunden översyn. En solcellsanläggning är utsatt för vädrets makter under hela sin livstid. Vi berättar varför även små störningar och avvikelser från den faktiskt möjliga energiproduktionen ger upphov till stora ekonomiska förluster under en livstidscykel på 30 år. Hur kan en investering i driftsoptimering av solceller – genom regelbundna intervaller för service och underhåll – förvandlas till vinst och ökad lönsamhet? Den kunskapen vill vi delge till alla fastighetsägare som funderar på eller redan är innehavare av solcellsanläggningar!

Visa energipodden  ▸


TEMA   –   "PRAKTISKA LÖSNINGAR FÖR EFFEKTOPTIMERING AV FASTIGHETER"
Presentatör:    Senergia AB – Tim Ljunggren
Publicerades:  Onsdagen den 8 september 2021, kl 16.00, speltid ca 46 min
Läs mer om energipodden  ▾

Senergia AB
Telefon:  08-21 10 00
E-post:  tim.ljunggren@senergia.se

Innehåll:  Risken för brist på elkapacitet ökar i både fastigheter och det allmänna elnätet. Utbyggnaden av laddning för elbilar och hot om ökande elnätspriser får allt fler fastighetsägare att fundera på eltekniska åtgärder för att klara omställningen till ett nytt energilandskap. En framtidsstrategi som redan fungerar idag är en energihubb som placeras centralt i fastigheten, och som hanterar både solceller, elbilsladdning och batterilager. Elen fördelas mellan olika elförbrukare, beroende på solelproduktion, energiförbrukning, effektuttag och elpriser. Kort sagt – tekniken möjliggör att elen kan flyttas inom och mellan fastigheter efter behov. Samtidigt kan fastighetens batterilager bidra till att lösa Svenska Kraftnät's problem med frekvensreglering på grund av hög och ojämn belastning. Hur kan fastighetsägare tjäna pengar på batterilager, minska elförbrukningen och samtidigt sänka elnätsavgifter med upp till 50%? På vilket sätt miljoner sparas på eldriften i hela fastighetsbestånd? Det är vad vårt digitala möte skall handla om. Välkomna!

Visa energipodden  ▸


TEMA   –   "MORGONDAGENS TUNNFILMSOLCELLER – TEKNIKUTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION"
Presentatör:  Midsummer AB – Sven Lindström, VD
Publicering:   Onsdagen den 22 september 2021, kl 16.00, speltid ca 35 min
Läs mer om energipodden  ▾

Midsummer AB
Telefon:  08-525 096 10

Innehåll:  En ny generation svensktillverkade solpaneler håller på att introduceras på både den svenska och internationella marknaden. De är tillverkade i innovativ tunnfilmsteknik, är böjbara, ger 90% lägre koldioxidutsläpp vid tillverkning, väger endast 3 kg / kvm (traditionella solpaneler ca 15 kg / kvm) och kan skräddarsys för alla typer av tak. Dess diskreta design gör att de knappt syns och därmed smälter in i alla miljöer – även på kulturhistoriska fastigheter. Varför spelar dessa faktorer en avgörande roll för solcellsinstallationer och vilka fördelar är mest värdefulla för framtiden? Vi ger vår syn och berättar varför en investering i tunnfilmsolceller är en investering i framtiden.

Visa energipodden  ▸


TEMA   –   "ENERGISMARTA FASTIGHETER UR EN BYGGHERRES PERSPEKTIV"
Presentatör:  Midroc Properties | Granitor AB – Rickard Sjöqvist
Publicering:   Onsdagen den 13 oktober 2021, kl 16.00
Läs mer om energipodden  ▾

Midroc Properties | Granitor AB
Telefon:  010-470 74 00

Innehåll:  Vi prioriterar ekologiskt hållbara, cirkulära och resurssmarta fastigheter med minsta möjliga klimatavtryck. Till exempel använder vi förnybar geo- och solenergi, liksom energilagring och -delning. Gröna ytor med tåliga växter ramar in och gör att folk, djur och fjärilar och bin känner sig som hemma. Våra fastigheter planeras för bl a kontor, bostäder, restauranger, butiker, verkstäder och saluhallar. Hur planerar vi för inkluderande boenden, som inbegriper energieffektiva, trevliga och trygga ställen att mötas och vistas i under dygnets alla timmar. Hur kan en mix och en mångfald som sammanfattar fastigheters och stadsdelars allra bästa sidor skapas? Ta del på vår resa i samband med digitalt möte, där solenergi och annan förnybar energi står i fokus, för att skapa långsiktiga värden för alla våra hyresgäster och bostadsrättsägare.

Visa energipodden  ▸


TEMA   –   "MODERNA ÖVERORDNADE GRÄNSSNITT KOMMUNICERAR MED ALLA FASTIGHETSSYSTEM"
Presentatör:  Midroc Electro AB – Ola Jonsson
Publicering:   Onsdagen den 3 november 2021, kl 16.00
Läs mer om energipodden  ▾

Midroc Electro AB
Telefon:  010-470 75 00

Innehåll:  Energieffektiva och driftsäkra fastigheter kan på ett historiskt enkelt sätt övervakas med dagens moderna överordnade gränssnitt, vilket gör det möjligt för alla system i en fastighet att kommunicera med varandra. Det optimerar driften och gör fastigheter både energisnåla och kostnadseffektiva. Hur kan ett överordnat gränssnitt ge kontroll och maximal frihet? På vilket sätt kan kommunikationen mellan alla system i fastigheten samordnas och lagras i molnet? Hur säkerställs och skyddas tillgången till alla data, utan att dokument och behörigheter röjs? Är det möjligt att administrera ett överordnat system utan tidsödande utbildningar? Alla dessa frågor besvarar vi på vårt digitala möte!

Visa energipodden  ▸