Huvudpartner

Solkraft Sverige AB – en del av Bravida – levererar solceller till både små och stora fastighetsägare i hela Sverige

Solkraft Sverige AB – en del av Bravida – levererar solceller
till både små och stora fastighetsägare i hela Sverige


LeverantörsGuiden – Solceller och Energisystem
till bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter


RIKSTÄCKANDE SOLCELLSFÖRETAG   –   ≤ 50 kW

Solkraft Sverige AB
Kontaktperson:  Johnny Petré, VD
Telefon:  031-788 83 99, 0705-15 00 10
E-post:  johnny.petre@bravida.se

Verksamhet:  Solkraft Sverige är ett dotterbolag inom Bravida och använder marknadens mest högkvalitativa solkomponenter. Alla installationer sker av högkvalificerade montörsteam, vilket ger högre energiutbyte, förlängd hållbarhet och garanterad service under solcellsanläggningarnas hela livslängd.


Gosol AB
Kontaktperson:  Jimmy Stensson
Telefon:  010-175 52 00, 079-340 56 17RIKSTÄCKANDE SOLCELLSFÖRETAG   –   ≤ 100 kW

Solkraft Sverige AB
Kontaktperson:  Johnny Petré, VD
Telefon:  031-788 83 99, 0705-15 00 10
E-post:  johnny.petre@bravida.se

Verksamhet:  Solkraft Sverige är ett dotterbolag inom Bravida och använder marknadens mest högkvalitativa solkomponenter. Alla installationer sker av högkvalificerade montörsteam, vilket ger högre energiutbyte, förlängd hållbarhet och garanterad service under solcellsanläggningarnas hela livslängd.


Gosol AB
Kontaktperson:  Jimmy Stensson
Telefon:  010-175 52 00, 079-340 56 17RIKSTÄCKANDE SOLCELLSFÖRETAG   –   ≥ 100 kW - 50 MW

Swede Energy Power Solutions AB
Kontaktperson:  Rickard Lanz, Försäljningschef
Telefon:  070-950 99 35
E-post:  rickard.lanz@swedeenergy.se

Verksamhet:  Swede Energy är ett dotterbolag inom Soltech Energy (publ) och är branschledande inom stora solcellsanläggningar på takytor till industriella och kommersiella fastigheter. I drygt 30 år har de levererat lönsamma och hållbara energilösningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier över hela Sverige. De tar helhetsansvar som med drifts- och serviceavtal ger fastighetsägaren problemfri och hållbar solelproduktion med hög lönsamhet under solcellsanläggningens hela livslängd.
Erbjudande:  Livstidsgaranti tack vare lång erfarenhet av professionell service, drift och underhåll av solceller och andra energianläggningar.


Gosol AB
Kontaktperson:  Jimmy Stensson
Telefon:  010-175 52 00, 079-340 56 17

Everenergy AB
Kontaktperson:  David Lukinius
Telefon:  070-540 25 35RIKSTÄCKANDE SOLCELLSFÖRETAG   –   TUNNFILMSOLCELLER

Midsummer AB
Telefon:  08-525 096 10RIKSTÄCKANDE SOLCELLSFÖRETAG   –   SOLENERGI  SOM  ABONNEMANG

Everenergy AB
Kontaktperson:  David Lukinius
Telefon:  070-540 25 35RIKSTÄCKANDE SOLCELLSFÖRETAG   –   SOLCELLSPARKER

Gosol AB
Kontaktperson:  Jimmy Stensson
Telefon:  010-175 52 00, 079-340 56 17LOKALA SOLCELLSFÖRETAG   –   ≤ 500 kW

VÄLJ AKTUELLA REGIONER / ORTER   ∨

BLEKINGE

BOHUSLÄN

Svenska Solenergigruppen AB
Kontaktperson:  Bertil Hjalmarsson, VD
Telefon:  0760-14 80 00
E-post:  bertil.hjalmarsson@solenergigruppen.se

Verksamhet:  Solenergigruppen installerar solpaneler på villor, lantbruk och kommersiella fastigheter i Västra Götaland, Dalsland och Värmland, i samarbete med utvalda installationspartners inom verksamhetsområdet. Vi projekterar gärna solcellsanläggningar i kombination med elbilsladdning och energilagring.
Erbjudande:  Den mest kvalificerade solcellstekniken för alla typer av tak och fasader.


Sun4Energy AB
Kontaktperson:  Mattias Thorsén
Telefon:  0731-70 70 71

Nordh Energy Solar AB
Kontaktperson:  Robert Nordh
Telefon:  0735-54 10 10


DALSLAND

Sun4Energy AB
Kontaktperson:  Mattias Thorsén
Telefon:  0731-70 70 71

Nordh Energy Solar AB
Kontaktperson:  Robert Nordh
Telefon:  0735-54 10 10

Sun of Sunne AB
Kontaktperson:  Marita Wallström
Telefon:  0704-83 88 81


GÖTEBORG NORR

Brion Solenergi AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81

Sun4Energy AB
Kontaktperson:  Mattias Thorsén
Telefon:  0731-70 70 71

Nordh Energy AB
Kontaktperson:  Robert Nordh
Telefon:  0735-54 10 10


GÖTEBORG SYD

Brion Solenergi AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81

Sun4Energy AB
Kontaktperson:  Mattias Thorsén
Telefon:  0731-70 70 71

Nordh Energy Solar AB
Kontaktperson:  Robert Nordh
Telefon:  0735-54 10 10


GOTLAND

HALLAND

Brion Solenergi AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81

Nordh Energy Solar AB
Kontaktperson:  Robert Nordh
Telefon:  0735-54 10 10


MALMÖ

Brion Solenergi AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81

Implementa Sol AB
Kontaktperson:  Margareta Krook, VD, Tekn dr
Telefon:  0732-06 45 00, 0709-45 44 45

Nordh Energy Solar AB
Kontaktperson:  Robert Nordh
Telefon:  0735-54 10 10


SKARABORG

Brion Solenergi AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81


SKÅNE

Implementa Sol AB
Kontaktperson:  Margareta Krook, VD, Tekn dr
Telefon:  0732-06 45 00, 0709-45 44 45

Nordh Energy Solar AB
Kontaktperson:  Robert Nordh
Telefon:  0735-54 10 10


SMÅLAND NORR

SMÅLAND SYD

ÄLVSBORG NORR

ÄLVSBORG SYD

ÖSTERGÖTLAND

HPSolartech AB
Kontaktperson:  Gustav Alberius, Försäljningschef
Telefon:  018-59 18 00, 0708-88 11 34


ÖLAND

DALARNA

NÄRKE

Sun4Energy AB
Kontaktperson:  Mattias Thorsén
Telefon:  0731-70 70 71


STOCKHOLM NORR

Sun4Energy AB
Kontaktperson:  Mattias Thorsén
Telefon:  0731-70 70 71

HPSolartech AB
Kontaktperson:  Gustav Alberius, Försäljningschef
Telefon:  018-59 18 00, 0708-88 11 34

Solarenergy Scandinavia AB
Kontaktperson:  Erik Katus, Projektledning
Telefon:  08-607 27 00, 018-472 700, 070-755 95 57


STOCKHOLM SYD

Sun4Energy AB
Kontaktperson:  Mattias Thorsén
Telefon:  0731-70 70 71

HPSolartech AB
Kontaktperson:  Gustav Alberius, Försäljningschef
Telefon:  018-59 18 00, 0708-88 11 34

Solarenergy Scandinavia AB
Kontaktperson:  Erik Katus, Projektledning
Telefon:  08-607 27 00, 018-472 700, 070-755 95 57


SÖDERMANLAND

Solar Invest AB
Kontaktperson:  Jon Lundevi, VD
Telefon:  0704-83 88 81

HPSolartech AB
Kontaktperson:  Gustav Alberius, Försäljningschef
Telefon:  018-59 18 00, 0708-88 11 34


UPPLAND

HPSolartech AB
Kontaktperson:  Gustav Alberius, Försäljningschef
Telefon:  018-59 18 00, 0708-88 11 34

Solarenergy Scandinavia AB
Kontaktperson:  Erik Katus, Projektledning
Telefon:  08-607 27 00, 018-472 700, 070-755 95 57


VÄRMLAND

VÄSTMANLAND

Solar Invest AB
Kontaktperson:  Jon Lundevi, VD
Telefon:  0704-83 88 81

Sun4Energy AB
Kontaktperson:  Mattias Thorsén
Telefon:  0731-70 70 71

HPSolartech AB
Kontaktperson:  Gustav Alberius, Försäljningschef
Telefon:  018-59 18 00, 0708-88 11 34


GÄSTRIKLAND

HPSolartech AB
Kontaktperson:  Gustav Alberius, Försäljningschef
Telefon:  018-59 18 00, 0708-88 11 34


HÄLSINGLAND

HÄRJEDALEN

JÄMTLAND

MEDELPAD

ÅNGERMANLAND

VÄSTERBOTTEN

NORRBOTTEN

LAPPLAND


LOKALA ELBOLAG MED SOLCELLER   –   ≤ 500 kW

VÄLJ AKTUELLA REGIONER / ORTER   ∨

BLEKINGE

BOHUSLÄN

DALSLAND

GÖTEBORG NORR

GÖTEBORG SYD

GOTLAND

HALLAND

MALMÖ

SKARABORG

SKÅNE

SMÅLAND NORR

SMÅLAND SYD

ÄLVSBORG NORR

ÄLVSBORG SYD

Borås Elhandel AB
Kontaktperson:  Ludwig Thorson, Business Development Manager
Telefon:  033-20 67 19, 072-720 67 19
E-post:  ludwig.thorson@boraselhandel.se
Verksamhet:  Borås Elhandel installerar solpaneler på villor, lantbruk och kommersiella fastigheter inom Älvsborg, i samarbete med utvalda installationspartners inom verksamhetsområdet. Vi projekterar gärna solcellsanläggningar i kombination med elbilsladdning och energilagring.
Erbjudande:  Den mest kvalificerade solcellstekniken för alla typer av tak och fasader.

ÖSTERGÖTLAND

ÖLAND

DALARNA

NÄRKE

STOCKHOLM NORR

STOCKHOLM SYD

SÖDERMANLAND

UPPLAND

VÄRMLAND

VÄSTMANLAND

GÄSTRIKLAND

HÄLSINGLAND

HÄRJEDALEN

JÄMTLAND

MEDELPAD

ÅNGERMANLAND

VÄSTERBOTTEN

NORRBOTTEN

LAPPLAND


LOKALA ELINSTALLATÖRER   –   SOLCELLER

VÄLJ AKTUELLA REGIONER / ORTER   ∨

BLEKINGE

BOHUSLÄN

Svenska Solenergigruppen AB
Kontaktperson:  Bertil Hjalmarsson, VD
Telefon:  0760-14 80 00
E-post:  bertil.hjalmarsson@solenergigruppen.se
Verksamhet:  Solenergigruppen installerar solpaneler på villor, lantbruk och kommersiella fastigheter i Västra Götaland, Dalsland och Värmland, i samarbete med utvalda installationspartners inom verksamhetsområdet. Vi projekterar gärna solcellsanläggningar i kombination med elbilsladdning och energilagring.

Erbjudande:  Den mest kvalificerade solcellstekniken för alla typer av tak och fasader.

DALSLAND

GÖTEBORG NORR

GÖTEBORG SYD

GOTLAND

HALLAND

MALMÖ

SKARABORG

SKÅNE

Implementa Sol AB
Kontaktperson:  Margareta Krook, VD, Tekn dr
Telefon:  0732-06 45 00, 0709-45 44 45


SMÅLAND NORR

SMÅLAND SYD

ÄLVSBORG NORR

ÄLVSBORG SYD

ÖSTERGÖTLAND

ÖLAND

DALARNA

NÄRKE

STOCKHOLM NORR

STOCKHOLM SYD

SÖDERMANLAND

UPPLAND

VÄRMLAND

VÄSTMANLAND

GÄSTRIKLAND

HÄLSINGLAND

HÄRJEDALEN

JÄMTLAND

MEDELPAD

ÅNGERMANLAND

VÄSTERBOTTEN

NORRBOTTEN

LAPPLAND


TAKINTEGRERADE SOLCELLER   –   GLASPANELER

Sunroof Sverige AB
Kontaktperson:  Peteri Olsen
Telefon:  070-950 99 35


TAKINTEGRERADE SOLCELLER   –   SOLPANNOR

Soltech Energy AB
Kontaktperson:  Josefin Sollander, Kommunikationschef
Telefon:  070-950 99 35
E-post:  josefin.sollander@soltechenergy.se

Verksamhet:  Soltech Energy (publ) utvecklar, säljer, installerar och optimerar alltifrån tak och fasader med fullt integrerade solceller till laddstolpar och batterier. Genom att ta ansvar för hela värdekedjan, från utveckling till installation, kan alla former av fastigheter förvandlas till effektiva producenter av solenergi. Det finns även många kunder som har ett behov av traditionella solenergilösningar, t ex för kommersiella fastigheter, som levereras via något av dotterbolagen.
Erbjudande:  Den mest kvalificerade solcellstekniken för alla typer av tak och fasader.


Midsummer AB
Telefon:  08-525 096 10TAKINTEGRERADE SOLCELLER   –   SOLPLÅT

Midsummer AB
Telefon:  08-525 096 10TAKFÖRETAG   –   MED SOLCELLER

Takorama AB  |  ett företag inom Soltech Energy
Kontaktperson:  Josefin Sollander, Kommunikationschef
Telefon:  0702-96 49 10
E-post:  josefin.sollander@soltechenergy.com

Verksamhet:  Takorama erbjuder takläggning för såväl renovering- som nyproduktion, ofta inklusive isolering, taksäkerhet, brandluckor, takluckor, takbrunnar, trä och plåtarbeten samt miljöanpassade lösningar som sedumtak och solenergitak för en effektiv ekonomi. Vi har även system och produkter anpassade till takterasser och parkeringsdäck.
Erbjudande:  Solenergi har en enorm potential och kompletterar vår kunskap om tak. Det är av största vikt att välja en seriös och kompetent partner när man köper en solenergianläggning. Självklart ska partnern vara kunnig inom solenergi, men minst lika viktigt är att välja en partner som är expert på tak. Takorama – och Soltech Energy kan både tak och solenergi. Tillsammans skapar vi ett tryggt och kompetent team som kommer finnas kvar under hela garantitiden.


BYGGFÖRETAG   –   MED SOLCELLER

NP-Gruppen AB  |  ett företag inom Soltech Energy
Kontaktperson:  Josefin Sollander, Kommunikationschef
Telefon:  0702-96 49 10
E-post:  josefin.sollander@soltechenergy.com

Verksamhet:  NP gruppen är specialister på tak. Ända sedan 50-talet har vi levererat tjänster inom tak- och fasadentreprenad. Med lång samlad erfarenhet kan vi allt om tätskikt, takmålning, snöröjning av tak, tillsyn och besiktning av tak och servicetjänster. Vi har lösningar inom tak- och fasadentreprenad för privatkunder, bostadsrättsföreningar, förvaltare, fastighetsbolag och företag i Stockholm, Mälardalen och andra delar i Sverige. Numera har vi också kompetens inom energieffektiva solenergilösningar, tack vare att vi är en del i Soltech-koncernen.
Erbjudande:  NP Gruppen kan tak – och Soltech Energy kan solenergi. Vi erbjuder både byggnadsintegrerade och traditionella solcellsanläggningar. De miljömässiga vinsterna är både en självklar drivkraft och en given bonus för att skaffa solceller. Tillsammans skapar vi ett tryggt och kompetent team som levererar säkra och lönsamma solenergiinstallationer.


DRIFT  /  UNDERHÅLL  /  SERVICE   –   SOLCELLER

Swede Energy Power Solutions AB
Kontaktperson:  Rickard Lanz, Försäljningschef
Telefon:  070-950 99 35
E-post:  rickard.lanz@swedeenergy.se

Verksamhet:  Swede Energy är ett dotterbolag inom Soltech Energy (publ) och är branschledande inom stora solcellsanläggningar på takytor till industriella och kommersiella fastigheter. I drygt 30 år har de levererat lönsamma och hållbara energilösningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier över hela Sverige. De tar helhetsansvar som med drifts- och serviceavtal ger fastighetsägaren problemfri och hållbar solelproduktion med hög lönsamhet under solcellsanläggningens hela livslängd.
Erbjudande:  Livstidsgaranti tack vare lång erfarenhet av professionell service, drift och underhåll av solceller och andra energianläggningar.


Nordh Energy Solar AB
Kontaktperson:  Robert Nordh
Telefon:  0735-54 10 10SMARTA FASTIGHETER   –   ENERGISYSTEM

Brion Ecoline AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81

Gosol AB
Kontaktperson:  Jimmy Stensson
Telefon:  010-175 52 00, 079-340 56 17

Everenergy AB
Kontaktperson:  David Lukinius
Telefon:  070-540 25 35ELBILSLADDNING

Gosol AB
Kontaktperson:  Jimmy Stensson
Telefon:  010-175 52 00, 079-340 56 17

Sun of Sunne AB
Kontaktperson:  Marita Wallström
Telefon:  0704-83 88 81BATTERILAGER

Brion Ecoline AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81

Gosol AB
Kontaktperson:  Jimmy Stensson
Telefon:  010-175 52 00, 079-340 56 17

Nordh Energy Solar AB
Kontaktperson:  Robert Nordh
Telefon:  0735-54 10 10ENERGISNÅL BELYSNING